ראשי arrow מרכז מידע arrow דרישות למבחני דרגה

דרישות למבחני דרגה

Kyu 5 (40 training days) קיו 5 (40 ימי אימון)
Taino-Henko טאינו הנקו
Forward roll, back roll גלגולים לפנים ולאחור
Morote-dori Kokyo-ho מורוטה דורי קוקיו הו
Shomen-uchi Ikyo (Omote, Ura) שומן אוצ'י איקיו (אומוטה, אור)
Katate-dori Kotegaeshi קטטה דורי קוטגאשי
Katate-dori, Jiyu-waza קטטה דורי ג'יו ווזה
Riyote-dori, Jiyu-waza ריוטה דורי ג'יו ווזה
 
Kyu 4 (60 training days) קיו 4 (60 ימי אימון)
Shomen uchi Nikyo (omote, ura) שומן אוצ'י ניקיו (אומוטה, אורה)
Shomen uchi Sankyo (omote, ura) שומן אוצ'י סנקיו (אומוטה, אורה)
Gyakute dori Kotegaeshi גיקוטה דורי קוטגאשי
Katate dori Shihonage (omote, ura) קטטה דורי שיהונגה (אומוטה, אורה)
Kata dori, Jiyu waza קטה דורי ג'יו ווזה
Morote dori, Jiyu waza מורוטה דורי ג'יו ווזה
 
Weapons: first 5 jo suburi נשק: חמשת הראשונים מ: 20 ג'ו סובורי
 
Kyu 3 (80 training days) קיו 3 (80 ימי אימון)
Shomen uchi Yonkyo (omote, ura) שומן אוצ'י יונקיו (אומוטה, אורה)
Munetski Kotegaeshi מונצקי קוטגאשי
Riyote dori Shihonage (omote, ura) ריוטה דורי שיהונגה (אומוטה, אורה)
Shomen uchi Shihonage (omote, ura) שומן אוצ'י שיהונגה (אומוטה, אורה)
Katate dori Kaytenage קטטה דורי קיטנגה
Munetski, Jiyu waza מונצקי ג'יו ווזה
Shomen uchi, Jiyu waza שומן אוצ'י ג'יו ווזה
 
Weapons: 20 jo suburi, 7 ken suburi נשק: 20 ג'ו סובורי, 7 קן סובורי
 
Kyu 2 (100 training days) קיו 2 (100 ימי אימון)
Ushiro riyote dori Ikkyo (omote, ura) אושירו ריוטה דורי איקיו (אומוטה, אורה)
Ushiro riyo kata dori Ikkyo (omot., ura) אושירו ריו קטה דורי איקיו (אומוטה, אורה)
Yokomen uchi Shihonage יוקומן אוצ'י שיהונגה
yokomen uchi Ikkyo יוקומן אוצ'י איקיו
Yokomen uchi Iriminage יוקומן אוצ'י אירימי נגה
Yokomen uchi, Jiyu waza יוקומן אוצ'י ג'יו ווזה
Jiyu waza, one person ג'יו ווזה, פרטנר אחד
 
Weapons: 31 jo kata נשק: ג'ו קטה 31
 
Kyu 1 (120 training days) קיו 1 (120 ימי אימון)
Suwari waza: סוורי ווזה:
Shomen uchi Ikkyo שומן אוצ'י איקיו
Kata dori Ikkyo קטה דורי איקיו
Hanmi handachi: המני הנדצ'י:
Katate dori Shihonage קטטה דורי שיהונגה
Riyote dori Shihonage ריוטה דורי שיהונגה
Ushiro riyote dori, Jiyu waza אושירו ריוטה דורי, ג'יו ווזה
Ushiro riyo kata dori, Jiyu waza אושירו ריו קטה דורי, ג'יו ווזה
Koshi nage, variations קושי נגה
Jiyu waza, Randori, 2 persons ג'יו ווזה, רנדורי, שני אנשים
 
Weapons: 13 jo kata נשק: ג'ו קטה 31
 
 

ביה"ס לאומנויות לחימה במודיעין - דוג'ו אייקידו מודיעין   |   ספרים משומשים